Hlavní strana Partneři Belgie CIRIHA

Partneři

CIRIHA

http://www.ciriha.org/

  • Belgie
  • FOOD programme
  • FOOD project

CIRIHA je zkratka pro Information and Research Center about Food Intolerances and Hygiene (Informační a výzkumné středisko nesnášenlivosti potravy a hygieny).
Ústředí organizace sídlí v Bruselu v oddělení dietetiky a aplikované výživy Institutu Arthura Haulota a od 9. března 1999 je uznává řídicí rada Vysoké školy Lucia de Brouckère.
CIRIHA provádí výzkum negativních reakcí na potraviny a kardiovaskulárních chorob.
CIRIHA se postupně profiluje jako centrum poskytující poradenství v oblasti negativních reakcí na potraviny, hygieny potravin a praktické výživy. Jejím cílem je šířit mezi zdravotníky, paramediky, ale i v podnikatelském světě a mezi nejširší veřejností osvětu, informace a vzdělání.