Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 1: Výzkum a znalosti Inventář stávajících výsledků V České republice Společnost podporující zdraví zaměstnanců

Společnost podporující zdraví zaměstnanců

Šlo o bezplatný program spuštěný SZÚ v roce 1999 po neomezenou dobu. Cílem programu byla podpora a pobídka společnosti k převzetí odpovědnosti za zdraví svých zaměstnanců z hlediska ovlivňování změny chování (na úrovni vedení), zlepšení odpovědnosti a zapojení společnosti v oblasti zdraví a bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti, a to prostřednictvím vnitřní komunikace. Tento program byl podporován vládou a zahrnoval i jiné aspekty zdravého životního stylu. Jeho slabou stránkou bylo, že zaměstnanec nehrál aktivní roli v programu.