Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 1: Výzkum a znalosti Kvantitativní a kvalitativní průzkumy Kvalitativní průzkum restaurací V České republice

V České republice

V České republice bylo vybráno pět restaurací a jejich vlastníci byli dotazováni z hlediska jejich postoje ke zdravému vaření. Z toho vyplynulo několik společných témat, i když se vybrané restaurace lišily z hlediska typu nabízených jídel a svých zákazníků. Hlavním zjištěným problémem bylo, že jíst zdravá vyvážená jídla není součástí české kultury. To znamená, že vlastníci restaurací nevěnují příliš pozornosti svým postupům vaření, např. množství tuku používaného při přípravě pokrmů. Vlastníci restaurací si dále nejsou vědomi žádných existujících národních systémů zdraví. Sezónnost závisela na typu restaurace a produkty byly nakupovány místně nebo v zahraničí podle ceny a poptávky po kvalitě ze strany zákazníků.
Nicméně vlastníci restaurací zaregistrovali zvýšenou poptávku po zdravém jídle a všichni až na jednoho z dotazovaných vlastníků restaurací mají pozitivní přístup ke zdravému vaření a mají zájem o školení, které by jim vysvětlilo, jak vařit zdravě, aniž by utráceli více peněz.