Homepagina Landen België Partners Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De FOD werd opgericht in 2001. Het bouwt aan een transparant, dynamisch en wetenschappelijk duurzaam beleid dat vandaag en in de toekomst garant staat voor een hoogstaande volksgezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu en dit in overleg met de betrokken partners.