Úvodná stránka Barometers Slovensko Záver Záver

Záver

Stav medzi ponukou a dopytom po vyváženej strave je na Slovensku pomerne dobrý. Slovenskí zamestnanci venujú viac pozornosti vyváženosti svojich jedál, čoho dobrým odrazom je to, ako reštaurácie vnímajú svojich zákazníkov. Slovenské reštaurácie majú skôr pozitívny názor na zdravé varenie, hoci majú mierne viac a viac predsudkov o vyváženej strave.