Úvodná stránka Krajiny Slovensko Partneri Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky (ÚVZ SR)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky (ÚVZ SR)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spadá pod Ministerstvo zdravotníctva, ktoré riadi poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Rámec ÚVZ SR je zakotvený v zákone o ochrane, propagácii a rozvoji verejného zdravotníctva, ktorý stanovuje spôsob organizácie a výkon verejného zdravotníctva na Slovensku. Úlohu poskytovať služby verejného zdravotníctva plní ÚVZ SR a 36 regionálnych orgánov verejného zdravotníctva. ÚVZ SR zodpovedá za realizáciu národných verejných zdravotníckych programov. Vláda v roku 1999 prijala „Program ozdravenia výživy obyvateľstva SR“ – národný program prevencie zameraný na výživový stav a celkový zdravotný stav obyvateľstva SR. Tento program, ktorý bol aktualizovaný v decembri 2008, hrá dôležitú úlohu pri vytváraní spolupráce a partnerských vzťahov s úmyslom podporovať zdravšieho stravovacie návyky u cieľovej populácie.