Hemsida Länder Sverige Metoder Steg 3: Kommunikationsstrategi Turnén (2009) På europeisk nivå

På europeisk nivå

Kommunikationskampanjen inleddes i oktober 2009 med en turné i de sex deltagande länderna. En dubbeldäckare i FOOD-projektets färger körde runt i en storstad i vart och ett av de sex länderna. Resan startade i Paris och fortsatte sedan till Bryssel, Stockholm, Prag, Milano och Madrid. Bussen stannade en dag i varje stad, under vilken samarbetspartnerna visade upp de första verktygen som skapats och förklarade projektets mål och åtgärder.