Hemsida Länder Sverige Metoder Steg 4: Utvärdering FOOD-barometrar (sedan 2012) FOOD-barometrar (sedan 2012)

FOOD-barometrar (sedan 2012)

Enkätundersökningar med inspiration från de undersökningar som gjordes 2009–2010, så kallade FOOD-barometrar, görs varje år sedan 2012 för att övervaka utvecklingen av vanor och åsikter inom båda målgrupperna i förhållande till balanserade kostvanor.
Sverige deltog 2012.

Click here to consult the results for Sweden