Hlavní strana About FOOD od roku 2009 do dneška Program - 2012

Program - 2012

Projekt FOOD byl oficiálně zakončen 30. dubna 2011, tak jak bylo uvedeno ve smlouvě s Evropskou komisí o společném financování. Partneři projektu se nicméně rozhodli pokračovat v programech zahájených v průběhu trvání projektu. Vzhledem k tomu, že během 28 měsíců trvání projektu účastníci dospěli k zajímavým výsledkům a vyvinuli kvalitní nástroje, se projekt FOOD přerodil v program, který prosazuje stejné zásady a klade si stejné cíle jako pilotní projekt.

23 partnerů dne 14. prosince 2011 podepsalo novou Dohodu o konsorciu definující hlavní činnosti a strukturu programu, která dává větší prostor rozvoji nových národních os programu a zároveň zachovává evropskou dynamiku sdílení poznatků a výsledků.

Plán pokračovat v programu FOOD má rovněž za cíl rozvíjet jej v nových zemích a s novými partnery. Po Slovenské republice v únoru 2011 a Portugalsku v roce 2012 konsorcium s potěšením přivítalo nové země: Rakousko (2015), Rumunsko (2018) a Maďarsko (2021).

Základní informace o programu:

 • Základem programu zůstávají komplementární osy poptávky a nabídky. Mezi priority jednotlivých zemí patří zejména rozvoj sítě stravovacích zařízení aplikujících doporučení FOOD.
 • V rámci programu budou jednotlivé země využívat nástroje vytvořené v rámci projektu, které byly vyhodnoceny v roce 2010.
 • V rámci programu pravidelně probíhá vyhodnocení nástrojů prostřednictvím:
  • každoročních průzkumů zaměřených na věrohodné srovnání výsledků v oblasti stravovacích návyků během pracovního dne
  • krátké dotazníky pro stravovací zařízení a zaměstnance specifické pro každou zemi
  • kontrolní návštěvy tajných zákazníků sledujících dodržování doporučení ve stravovacích zařízeních sítě FOOD
 • Minimálně jednou či dvakrát ročně se v rámci jednotlivých zemí budou konat schůze s cílem zahájit dotazníkové šetření, vyhodnotit dotazníkové šetření a učinit nová rozhodnutí v rámci národní strategie.
 • Pokud to bude možné, bude se každý rok konat výroční schůze všech partnerů. Tyto schůze jsou klíčové pro zavádění nových dynamik sdílených všemi zúčastněnými zeměmi a pro efektivní výměnu poznatků a názorů.