Hlavní strana Barometers Česká republika Restaurace Úroveň znalostí/zájmu o vyváženou stravu

Úroveň znalostí/zájmu o vyváženou stravu

V roce 2016 tvrdilo 70 % českých restaurací, že o vyvážené stravě nemá dostatek znalostí nebo má běžné znalosti a mohlo/mělo by se o něm dozvědět více. Během pěti let jsme zaznamenali značné zvýšení podílu restaurací, které mají údajně o tomto tématu běžné znalosti a mohly by se o něm dozvědět více, což značí rostoucí zájem českých restaurací o informace o vyvážené stravě.