Hlavní strana Barometers Česká republika Zaměstnanci Četnost obědů a obědové návyky

Četnost obědů a obědové návyky

V roce 2018 mělo 70 % českých zaměstnanců oběd každý den. Tento údaj se během let výrazně zvýšil, neboť v roce 2012 činil pouze 54 %.

V roce 2016 měli čeští zaměstnanci obvykle běžné jídlo / kompletní oběd (45 %) nebo jídlo uvařené doma (39 %). Tyto údaje se v průběhu pěti let, ve kterých probíhá POTRAVINOVÝ barometr, příliš nezměnily, došlo však k mírnému zvýšení četnosti kompletního oběda.