Hlavní strana Barometers Česká republika Závěry Závěry

Závěry

Mezi nabídkou a poptávkou po zdravém jídle existuje v České republice nesoulad. Čeští zaměstnanci zřetelně přisuzují zdravému stravování stále větší význam, zatímco české restaurace si tohoto rostoucího trendu nejsou vědomy. Mají sklon mít stále více předsudků o nabídce zdravého jídla. Můžeme si však povšimnout mírného zvýšení zájmu o informace o vyvážené stravě.