Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 1: Výzkum a znalosti Inventář stávajících výsledků Evropská úroveň Evropská úroveň

Evropská úroveň

Během projektové fáze (2009-2011) provedlo konsorcium několik akcí před vytvořením nástrojů a spuštěním komunikačních kampaní, aby se zjistilo, co bylo dosud v této oblasti učiněno a určily se potřeby obou cílových skupin, zaměstnanců a restaurací.
Nejprve byla provedena podrobná analýza stávajících programů souvisejících s výživovými zásahy. Tato analýza byla provedena za účelem pochopení iniciativ, které byly již uskutečněny v různých zemích z hlediska intervencí za účelem podpory zdravého stravování v pracovním prostředí. Jádrem analýzy byly iniciativy zaměřené na vyvážené jídlo v restauracích a na zaměstnance společností.
70 programů odpovídalo kritériím analýzy a bylo zahrnuto do této analýzy.