Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 1: Výzkum a znalosti Inventář stávajících výsledků Společné závěry v šesti projektových zemích Společné závěry v šesti projektových zemích

Společné závěry v šesti projektových zemích

Přezkoumání stávajících programů zahrnutých do inventáře umožnilo partnerům učinit několik společných závěrů.

  • U většiny programů obecně scházelo hodnocení
  • Projekty nebyly dobře propagovány
  • Cílové osoby byly většinou pasivní
  • Nízká účast odborníků
  • V důsledku nesprávného posouzení cílových osob byly vytvořeny nevhodné nástroje
  • Nedostatečné zviditelnění a jasnost vytvořených nástrojů