Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 1: Výzkum a znalosti Inventář stávajících výsledků V České republice Hravě žij zdravě

Hravě žij zdravě

Byl spuštěn sdružením STOB v roce 2008 a účast v něm byla bezplatná. Zaměřoval se na podporu veřejnosti v pokusech o změny v životním stylu z hlediska stravování a fyzické aktivity. Byl otevřen široké veřejnosti a zaměstnancům. Tento program se zaměřoval na podporu hubnutí účastníků a na zlepšení jejich zdravých stravovacích návyků za účelem zlepšení zdravotního stavu. To se provádělo pomocí interaktivní intranetové aplikace, která běžela čtyři týdny a zahrnovala také školicí program.
Tento program využíval ke změnám osobních návyků kognitivně behaviorální metody. Byl vysoce interaktivní a vyžadoval samostudium a osobní zapojení. Také vyžadoval zapojení od svých uživatelů, protože běžel pouze omezenou dobu.