Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 1: Výzkum a znalosti Inventář stávajících výsledků V České republice Zdravá společnost

Zdravá společnost

Šlo o bezplatný program podporující zdravou výživu spuštěný společností Škoda Auto v roce 2006 a jeho trvání bylo naplánováno na 3 a více let.
Cílem programu bylo snížit nemocnost a dlouhodobou pracovní neschopnost zaměstnanců. Hlavní zprávou bylo zlepšení zdravých návyků nabídkou alternativních zdravých potravin. To se provádělo poskytováním informací všem zaměstnancům na Intranetu, např. užitečné nástroje pro kontrolu stavu osobního BMI. Hodnocení bylo prováděno tak, že zaměstnanci poskytovali informace o svém příjmu energie a o skladbě jídel. Ani zde nebyli zaměstnanci aktivně zapojeni.