Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 1: Výzkum a znalosti Inventář stávajících výsledků V České republice Evropa v pohybu SZÚ

Evropa v pohybu SZÚ

Tento program byl spuštěn v roce 2002 a je nabízen bezplatně. Jeho cílem bylo podporovat společnosti, aby se staraly o zdraví svých zaměstnanců se zaměřením na zaměstnance a zaměstnavatele, a dále zvyšovat odpovědnost a zapojení společností v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Společnosti prováděly sebehodnocení pomocí dotazníku se zprávami o hodnocení, které se vypracovávaly každé tři roky.
Hlavní zprávou bylo zvyšování zapojení společností prostřednictvím komunikace na vyšší úrovni vzhledem k zaměstnancům a společnostem. Program vytvořil pobídky pro společnosti, aby zjistily a změnily chování zaměstnanců ke svému zdraví.
Projekt zahrnoval veškeré parametry pro zdraví, bezpečnost a blahobyt zaměstnanců a nesoustředil se pouze na potraviny, ale i na bezpečný a zdravý životní styl. Ani zde se zaměstnanec projektu aktivně neúčastnil.