Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 1: Výzkum a znalosti Inventář stávajících výsledků V České republice Souhrn

Souhrn

Veškeré analyzované zásahy byly bezplatné. To je na jedné straně výhodou, protože může podporovat účast více lidí, ale na druhé straně to může mít za následek nízkou úroveň zapojení.
Z těchto pěti programů byly čtyři zaměřeny na společnost. V těchto případech vytváří zdraví zaměstnanci zdravější pracovní sílu, což je pro společnost přínosné. To prokazuje rozvíjející se zájem o zdraví zaměstnanců, což znamená, že nastal správný okamžik pro vývoj takových zásahů.
Jednou ze slabých stránek zjištěných u většiny programů bylo to, že zaměstnanci do nich nebyli aktivně zapojeni. Další bylo to, že žádný z programů neměl přísná monitorovací a hodnoticí kritéria a nebylo možno vypočítat jejich náklady.