Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 1: Výzkum a znalosti Kvantitativní a kvalitativní průzkumy Kvalitativní průzkum restaurací Na evropské úrovni

Na evropské úrovni

Souběžně s kvantitativním průzkumem byla v roce 2009 provedena kvalitativní studie restaurací. Tento průzkum byl proveden ve dvanácti zemích (Belgii, Brazílii, České republice, Francii, Německu, Řecku, Indii, Itálii, Maroku, Polsku, Španělsku, Velké Británii) a v každé zemi bylo vybráno pět restaurací. Cílem tohoto průzkumu bylo pochopit, jak a proč vaří kuchaři tak, jak vaří, a co by mohlo vyvolat změnu v jejich postoji. Další fází bylo pokusit se přesvědčit restaurace, že vařit zdravě má mnoho výhod, aniž by došlo ke zvýšení nákladů.