Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 1: Výzkum a znalosti Kvantitativní a kvalitativní průzkumy První dotazníky pro zaměstnance a restaurace (2009) Na evropské úrovni

Na evropské úrovni

Po přezkoumání stávajících programů a na základě hlavních zjištění byl spuštěn průzkum se dvěma dotazníky: jeden byl zaměřen na restaurace a druhý na zaměstnance. Tento průzkum byl proveden v každé zúčastněné zemi prostřednictvím sítě Edenred; navržen byl organizací CIRIHA a Ústavem Paula Bocuse a později byl analyzován výzkumným střediskem Ústavu Paula Bocuse ve Francii.
Tyto dotazníky byly zaměřeny nejméně na 52 000 zaměstnanců a 5 000 restaurací v šesti zúčastněných zemích. Na dotazníky odpovědělo celkem 4 529 zaměstnanců a 399 restaurací, tedy míra odezvy byla nad 5 %, jak se předpokládalo.