Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 2: Doporučení Na evropské úrovni Na evropské úrovni

Na evropské úrovni

Po konsolidaci výsledků z inventáře a prvního průzkumu v roce 2009 vymezili odborníci skupinu doporučení zaměřených na restaurace a zaměstnance.
Účelem těchto doporučení bylo nabídnout konkrétní a praktické rady, které by oběma cílovým skupinám pomohly přijmout zdravější stravovací návyky.
Navzdory záměru některých partnerů vytvořit pouze společná evropská doporučení se každá země rozhodla přijmout doporučení podle svých místních kulturních zvyků. Po dalších konzultacích na národní úrovni přijali partneři šest společných evropských doporučení pro zaměstnance a jedno pro restaurace.