Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 3: Komunikační strategie Komunikační nástroje Komunikační nástroje

Komunikační nástroje

Během projektové a programové fáze bylo vytvořeno několik komunikačních nástrojů zaměřených na obě cílové skupiny:

Viz Komunikační nástroje pro zaměstnance

Viz Komunikační nástroje pro restaurace