Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 3: Komunikační strategie Road show (2009) Na evropské úrovni

Na evropské úrovni

Komunikační kampaň oficiálně začala z říjnu 2009 s „road show“ v šesti zúčastněných zemích. Dvoupodlažní autobus upravený pomocí barev FOOD projížděl v projektové fázi významným městem v každé ze šesti zemí. Cesta začala v Paříži a pak pokračovala přes Brusel, Stockholm, Prahu a Milán do Madridu. Tyto jednodenní zastávky umožnily partnerům předvést první vytvořené nástroje a vysvětlit cíle a opatření projektu.