Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 4: Vyhodnocení Druhé dotazníky pro zaměstnance a restaurace (2010) Na evropské úrovni

Na evropské úrovni

Druhý průzkum byl proveden v roce 2010 s cílem ověřit a vyhodnotit první fázi projektu a úspěšnost použitých nástrojů. V tomto bodě projekt dosáhl mnoha svých cílů. V každé zemi byla vytvořena stravovací doporučení pro restaurace i zaměstnance a v každé zemi a v rámci celého projektu byly vytvořeny komunikační nástroje. Během 28 měsíců trvání projektu bylo představeno a zavedeno více než 100 komunikačních iniciativ. Zvláště oblíbené byly webové stránky, které byly od února 2009 do května 2011 navštíveny více než 66 600krát.
Odhaduje se, že za 28 měsíců se zprávy o projektu dostaly k přibližně čtyřem miliónům zaměstnanců a 195 000 restauracím.

Hodnotitelé zdůraznili několik obtíží z hlediska dotazníků průzkumu, s nimiž se setkali, zejména skutečnost, že dotazníky byly nakonec příliš dlouhé vlivem potřeby posoudit různé druhy národních zásahů, což mohlo mít vliv na menší počet reakcí.
Výstupy a dopady na evropské úrovni byly analyzovány výzkumným střediskem Ústavu Paula Bocuse.
Dotazník se dostal minimálně k 52 000 zaměstnanců. Je obtížné říci, jakým způsobem projekt ovlivnil volbu vyvážené stravy ze strany zaměstnanců, jelikož obecným cílem bylo zvýšit povědomí a poskytnout této cílové skupině informace o možnostech výběru zdravějšího jídla. Nicméně důležitým závěrem vyplývajícím z průzkumu v roce 2010 byla skutečnost, že 59 % zaměstnanců upřednostňovalo zdravější stravování během oběda, což znamená, že jde i nadále o významnou cílovou skupinu.
Z hlediska restaurací se dotazníky dostaly do nejméně 5 000 zařízení. Velice pozitivní je, že po několika měsících se více než 1 760 podniků připojilo k síti restaurací FOOD na základě národních doporučení navzdory skutečnosti, že zásahy zaměřené na personál restaurací byly prováděny poměrně pozdě během projektu. Tento krátký časový rámec by mohl u druhého průzkumu vysvětlovat poměrně nízkou úroveň povědomí u restaurací (pouze 10 % respondentů znalo cíle projektu), přesto výsledky ukazovaly, že 51 % z nich spatřovalo přínos v podávání zdravějších pokrmů.
Proto je pokračující podpora z programů jako je FOOD nutná k dalšímu zvýšení poptávky po tomto druhu potravin / pokrmů ze strany zákazníků a ke zvýšení počtu restaurací, které je nabízejí.
Zcela na vrcholu mnoha vytvořených a zavedených opatření a nástrojů a po vytvoření sítě restaurací FOOD stojí další úspěch projektu, tedy vytvoření úspěšného partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.