Hlavní strana ZemĚ Česká republika Metodika Krok 4: Vyhodnocení Druhé dotazníky pro zaměstnance a restaurace (2010) V České republice

V České republice

Výsledky dotazníku pro zaměstnance

V České republice odpovědělo na dotazník 873 zaměstnanců (14,1 % z celkového vzorku v porovnání s pouhými 7 % v roce 2009). Respondenty byly z 80 % ženy (což přesahuje průměrnou hodnotu v ostatních zemích) a 27,9 % z nich bylo starších než 50 let (tento podíl je značně vyšší, než se očekávalo).
Čeští respondenti vnímali to, že je jejich strava nezdravá, častěji než v jiných zemích. Pouze 6 % respondentů (58 osob) uvedlo, že jedí 5 porcí ovoce a zeleniny 6 až 7krát týdně. Většina (214 respondentů neboli 25 %) má 5 porcí pouze jednou až dvakrát týdně.
50 % zaměstnanců dosud neslyšelo o národním programu podporujícím zdravé stravování, nicméně by rádi o tomto tématu získali více informací.
64 % respondentů uvedlo, že mají přestávku na oběd každý den, přičemž pouze 5 % nemá během dne přestávku na oběd nikdy. 83 % z těch, kteří mají přestávku na oběd, jí v restauraci. To i nadále ukazuje, že čeští zaměstnanci jsou dobrou cílovou skupinou pro tento projekt.
Většina (přibližně 60 %) zaměstnanců uvedla, že vyvážené jídlo není nikdy v nabídce, když jedí v restauraci. Většina (třetina respondentů) uvedla, že jako dezert se nikdy nenabízí ovoce a dále že jako předkrm si nemohou vybrat nic jiného než pečivo (46 %). To ukazuje, že doporučení FOOD v těchto restauracích nejsou dodržována. Pokud by byly tyto možnosti k dispozici, pomohlo by to českým zaměstnancům vybírat si zdravější jídlo (což se dotýká dříve uvedeného „jedovaté prostředí“).
Celých 58 % respondentů se nezajímá o rady ohledně stravování od personálu restaurace a vyhodnotilo znalosti nebo ochotu personálu pomoci s volbou jídla jako nejméně důležitý faktor při výběru restaurace. Podobný trend existuje i v ostatních zemích, ale toto procento je v České republice nejvyšší.

Výsledky dotazníku pro restaurace

Na dotazník odpovědělo 57 restaurací (což odpovídá 18 % celkového vzorku odpovědí ze šesti zemí). Z toho 73,7 % restaurací nabízelo zvláštní obědový jídelní lístek (zlevněnou nabídku, jídlo, pokrm nebo menu) s polévkou, hlavním chodem a dezertem jako oblíbenou možnost. Většinu zákazníků v těchto restauracích tvořili zaměstnanci (naše cílová skupina).
Pozitivním faktem je, že 40 % respondentů si přálo získat více informací o vyvážené stravě a o projektu FOOD. Většina restaurací by ráda absolvovala školení, aby se dozvěděla více o vyvážené stravě.
Ovšem více než 40 % restaurací bylo přesvědčeno, že jejich zákazníci mohou negativně přijímat podávání vyvážené stravy. V České republice by měla být prioritou změna postoje vlastníků restaurací ke zdravějšímu stravování. Toho lze dosáhnout ukázkou toho, že tyto změny lze provádět, aniž by bylo na přípravu jídla spotřebováno více času nebo peněz.

Navzdory krátké době, která uplynula mezi prvním a druhým průzkumem, a potížím při určování, zda došlo ke změně chování, vyplynuly z dotazníků některé slibné výsledky. Čeští zaměstnanci jsou i nadále dobrými kandidáty z hlediska provádění zásahů, jelikož často obědvají v restauraci. Také mají zájem dozvědět se více o zdravém stravování. Zvýšená poptávka ze strany zaměstnanců by mohla povzbudit restaurace, aby učinily nezbytné změny v nabízeném jídle.