Homepagina About Evenementen & Congressen FOOD-congres: Balanced Nutrition at work

FOOD-congres: Balanced Nutrition at work

31 mei 2011
FOOD-conferentie: 30 partners zijn bijeengekomen in het Europese Parlement in Brussel voor de presentatie van het FOOD-programma

Met meer dan 160 deelnemers en onder het beschermheerschap van het Hongaarse voorzitterschap van de Europese Unie vond de FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand)-conferentie plaats in het Europese Parlement in Brussel. 

Het congres was de gelegenheid bij uitstek voor de presentatie van het tweejarige proefproject getiteld FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand: zwaarlijvigheid bestrijden via vraag en aanbod), dat in april 2011 werd afgerond en het begin inluidde van een nieuwe implementatiefase in andere lidstaten.

Experts uit heel Europa kwamen samen met 30 partners uit de publieke en private sector om hun ervaringen te delen en om bij te dragen aan de volgende fasen van dit programma.

Een plenaire bijeenkomst bracht ‘s ochtends meer dan 160 deelnemers bijeen tussen 10.00 en 13.00 uur om de nodige strategieën uit te wisselen op nationaal niveau met de FOOD-partners, en op Europees en internationaal niveau met vertegenwoordigers van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese Commissie en het Europees Parlement.

 • Een eerste ronde tafel vond plaats over het belang van het eten van een evenwichtig dieet gedurende de werkdag onder voorzitterschap van Christopher Wanjek, auteur van Voedsel op het werk, uitgegeven door de International Labour Organisation.
 • Een tweede ronde tafel presenteerde de resultaten van het FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand)-project: een geslaagd Public-Private Partnership onder voorzitterschap van professor Martin Caraher van de City University in London.
  Na afloop van deze plenaire bijeenkomst was er gelegenheid om nationale gerechten te proeven uit de zes FOOD-landen, gemaakt door EuroToques en chef Jiří Král.

De middag praktische workshops bracht ongeveer 80 mensen samen tussen 14:30 en 16:30 rond de inhoud van de aanbevelingen en de communicatiestrategieën per land. Daarnaast werd het 7e land verwelkomd dat afgelopen februari is toegetreden: Slowakije.

 • Een eerste workshop werd georganiseerd voor bedrijven die het FOOD-programma willen ontwikkelen.
 • Een tweede workshop was gericht op het begrijpen van het programma door discussies met voedingsdeskundigen.

De conferentie werd bijgewoond door deelnemers op hoog niveau, waaronder:

 • De vice-voorzitter van de Europese Commissie, Antonio Tajani
 • Despina Spanou, DG SANCO, president van het EU Action Platform on Diet, Physical Activity and Health
 • Gábor Baranyai, Hongaarse plaatsvervangend minister voor Europese Zaken,
 • Europese vertegenwoordigers Elisabetta Gardini en Mario Mauro
 • Jacques Stern, president en uitvoerend directeur van Edenred
 • Caroline Bollars, Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), regionaal kantoor voor Europa
 • Professor Ambroise Martin van de Claude Bernard faculteit voor geneeskunde
 • Olivier Christiaens van de FOD Gezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu, België
 • Juan Ballesteros van het Spaanse agentschap voor Voedselveiligheid en Voeding (AESAN)
 • Professor Martin Caraher, City University in London
 • Professor Agneta Yngve van het Karolinska Institutet

Panelleden brachten verslag uit van de resultaten die de methodologie van het FOOD-project heeft voortgebracht, en bespraken hun ervaringen met de geslaagde benadering van een ‘public-private partnership’. Discussieleider Martin Caraher merkte op dat de veranderingen met betrekking tot een evenwichtige voeding op lange termijn 15 tot 20 jaar kunnen duren, maar ook dat het FOOD-project bewijst dat er veel kan worden bereikt op korte termijn.

De discussie tussen de sprekers leidde tot positieve opmerkingen, zoals de conclusie van mw. Spanou: “We proberen goede gewoontes te introduceren over de grens. Het is geweldig om projecten te zien in zes lidstaten” (...) “Het FOOD-project kan deze lidstaten mogelijkheden bieden”.

Hoewel het proefproject is afgelopen, gaan de FOOD-partners nog drie jaar door met hun inspanningen. “Het project wordt nu een programma en staat open voor nieuwe partners en lidstaten,” vertelt Nolwenn Bertrand, medecoördinator van Edenred. “We kunnen het programma nog steeds verbeteren en met andere partners samenwerken.”

De doelstellingen van het FOOD-consortium omvatten:

 • De resultaten en communicatie-initiatieven in de zes proeflanden verspreiden;
 • Het FOOD-programma in andere landen introduceren;
 • Doorgaan met de uitwisseling van goede gewoonten binnen het consortium, en
 • Zorgen voor evaluatie van de initiatieven, toezeggingen en hulpmiddelen die gebruikt worden door de doelgroepen.

Er wordt verwacht dat de ontwikkelde methodologie en de beoogde resultaten nieuwe partners uit ander landen zullen aantrekken. Edenred blijft het programma coördineren en moedigt nieuwe partners aan om zich bij het consortium aan te sluiten.”

- De video FOOD

- Download de notulen van het congres


onglet documents