Homepagina About FOOD vanaf 2009 tot vandaag Belangrijkste stappen

Belangrijkste stappen

Werkwijze

 • Er worden acties gevoerd via originele netwerken, namelijk restaurants en bedrijven.
 • Dankzij een communicatiekanaal tussen beide kunnen zowel het voedingsaanbod van restaurants als de levensstijlen en gewoontes van Europese consumenten positief worden beïnvloed.
 • Om dat streefdoel te behalen, stelt het consortium voor om de private en overheidsexpertise te kruisen en te handelen in 5 opeenvolgende en aanvullende stappen:
  • Een inventaris van de bestaande programma’s opstellen om de behoeften in elk land beter te bepalen en begrijpen.
  • Afzonderlijke rondvragen organiseren bij werknemers en restaurants in de 6 landen, ontwikkeld volgens de resultaten van de inventaris en de waarde van de deskundigen. De resultaten van de inventaris en de rondvragen zullen tot aanbevelingen leiden.
  • Proefprojecten houden in restaurants enerzijds en bedrijven anderzijds: de ontwikkeling van eenvoudige hulpmiddelen die aan elke doelgroep zijn aangepast, om ze bewust te maken, ze de middelen aan te reiken om iets te ondernemen en ze toegang te geven tot evenwichtige menu’s.
  • De eerste proefprojecten evalueren.
  • Beste praktijken in Europa en daarbuiten verspreiden.

De partners

Hoe ver reikt de betrokkenheid van de partners?

De hoofdpartner

Door een nauwe samenwerking tussen de privé- en overheidssector te bieden, tracht Edenred – een Franse en Europese, maatschappelijk verantwoorde onderneming – het uiterste te halen uit de unieke aandrijfveer die de maaltijdcheque is . Zo kan ze het overheidsbeleid bevorderen voor specifieke doelgroepen die soms moeilijk bereikbaar zijn.
De hoofdpartner staat in voor de coördinatie van het project en de verspreiding van de informatie en resultaten.

Verbonden partners

De verbonden partners zijn nauw betrokken bij de verschillende fases van het project, afhankelijk van hun expertise en bekwaamheden:

 • Voedingsdeskundigen
 • Gezondheidsoverheden
 • Academies

Het belang van de doelstellingen van het project vereist een sterk en geëngageerd consortium, dat ambitieuze en hoge resultaten kan garanderen. De samenwerkende partners garanderen een grote meerwaarde voor het project en zijn resultaten.

Samenwerkende partners

De samenwerkende partners zijn externe adviseurs uit verschillende domeinen. Hun taken:

 • de proefprojecten en resultaten van de acties analyseren;
 • ideeën uitwisselen en specifieke expertise aanleveren;
 • advies geven en aanbevelingen doen door beste praktijken te beklemtonen.

Ze verlenen een grondige expertise en helpen het consortium bij de ontvouwing van het project. Ze houden ook toezicht op de communicatiemiddelen die in het kader van het project werden ontwikkeld

Lijst met de partners (volgens vakbekwaamheid)

Hoofdpartner

 • Edenred

Verbonden

 • Academies
  • Karolinska Institutet (KI)
  • Universiteit van Perugia (UP)
  • Instituute Paul Bocuse (IPB)
 • Ministeries voor Volksgezondheid
  • Spaanse Agentschap inzake Voedselveiligheid en Voeding (AESAN)
  • FOD Volksgezondheid (NVGP)
 • Voedingsdeskundigen
  • CIRIHA
  • Stichting Mediterrane Voeding (FDM)
  • Stop Obesity (STOB)
 • Edenred (aanvulling op de hoofdpartner en de operationele aflossingsteams in de landen)

Samenwerkend partners

 • EU-projecten (Move Europe, FOOD Pro-Fit)
 • Universiteiten (Universiteit van Lyon, City University of London)
 • Internationale organisaties (ILO)
 • Ministerie voor Volksgezondheid (Zweden – programma Key Hole)
 • Verenigingen, netwerken – restaurants en de werkwereld (EuroToques, ENWHP)

Lijst met de partners (volgens land)

“Landen en Partners”