Homepagina About FOOD vanaf 2009 tot vandaag Programma - 2012

Programma - 2012

Het FOOD-project liep officieel af op 30 april 2011, de datum die was voorzien in het co-financieringscontract met de Europese Commissie. Toch hadden de partners de heel belangrijke beslissing genomen om de inspanningen verder te zetten die tijdens de duur van het project op de sporen werden gezet. Afgaande op de resultaten en de kwaliteit van de instrumenten die gedurende 28 maanden werden ontwikkeld, is FOOD geëvolueerd naar een heus programma dat dezelfde principes en doelstellingen hanteert als het pilootproject.

23 partners hebben daarom op 14 december 2011 een nieuw Consortium-akkoord ondertekend waarin de krijtlijnen worden bepaald voor de belangrijkste acties en voor de structuur van het programma. Daarbij wordt meer ruimte gelaten voor de ontwikkeling van nieuwe nationale krachtlijnen en wordt de Europese dynamiek gerespecteerd die draait rond het delen van kennis en resultaten.

De wens om FOOD voort te zetten in de vorm van een programma gaat ook gepaard met zijn ontwikkeling in nieuwe landen en met nieuwe partners. Na Slowakije in februari 2011 en Portugal in 2012 heeft het Consortium nieuwe landen verwelkomd: Oostenrijk (2015), Roemenië (2018) en Hongarije (2021).

Het programma in een notendop:}}
 • De elkaar aanvullende kernelementen van vraag en aanbod blijven de basis vormen van het programma. De ontwikkeling van het netwerk van restaurants die de FOOD-aanbevelingen toepassen, was immers een van de prioriteiten van de landen.
 • Het gebruik van de instrumenten die tijdens het project werden ontwikkeld, is eveneens een troef, vermits ze in 2010 werden geëvalueerd.
 • De evaluatie van de boodschappen en instrumenten geeft richting aan het programma dankzij:
  • Jaarlijkse barometers, waardoor op een betrouwbare manier resultaten kunnen worden vergeleken over de voedingsgewoonten tijdens de werkdag
  • Korte vragenlijsten, die specifiek zijn voor elk land en bestemd zijn voor restaurants en werknemers
  • Incognitobezoeken aan restaurants van het FOOD-netwerk om na te gaan of de aanbevelingen worden opgevolgd
 • Er zullen minstens een tot twee keer nationale vergaderingen georganiseerd worden in elk land om de vragenlijsten te lanceren, de resultaten te verzamelen en nieuwe beslissingen te nemen binnen de nationale strategie.
 • Tot slot zal een algemene vergadering worden gehouden met alle partners, in de mate van het mogelijke één keer per jaar. Dat zijn belangrijke gelegenheden om een nieuwe dynamiek te lanceren, die in alle landen gedeeld wordt, en om ideeën uit te wisselen.