Homepagina About FOOD vanaf 2009 tot vandaag Waarom dit programma?

Waarom dit programma?

Wat is zwaarlijvigheid?

Inleiding: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is zwaarlijvigheid een van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg in de 21e eeuw. Het fenomeen is sinds de jaren ’80 verdrievoudigd in veel landen in de Europese Regio van de WGO. Het aantal mensen dat ermee kampt, en dan vooral kinderen, blijft onrustwekkend snel stijgen. Zwaarlijvigheid is nu al verantwoordelijk voor 2 tot 8 % van de gezondheidskosten en voor 10 tot 13 % van de sterfgevallen in verschillende delen van de Regio .

Definitie

“Zwaarlijvigheid is een teveel aan lichaamsvet dat vaak tot een aanzienlijke verzwakking van de gezondheid leidt. Zwaarlijvigheid ontstaat wanneer de grootte of het aantal vetcellen in het lichaam van een persoon toeneemt. Een persoon met een normale lichaamsbouw heeft 30 tot 35 miljard vetcellen. Wanneer een persoon aankomt, worden die vetcellen groter en daarna ook talrijker”

Michael D. Myers (Alle rechten voorbehouden)

De Body Mass Index (BMI) is een indicatie van de voedingsstatus van volwassenen. De BMI is het gewicht in kilogram, gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters (kg/m²).

Bijvoorbeeld: een volwassene die 70 kg weegt en 1,75 m lang is, heeft een BMI van 22,8.
BMI = 70 : (1,752 x 1,752) = 22,8
Voor volwassenen ouder dan 20 jaar wordt de BMI ondergebracht in een van deze categorieën:

BMIVoedingsstatus
Onder 18,5 Ondergewicht
18,5 – 24,9 Gezond gewicht
25,0 – 29,9 Overgewicht
30,0 – 39,9 Zwaarlijvigheid
Boven 40 Ernstige zwaarlijvigheid

Wat zijn de gevolgen van zwaarlijvigheid?

Er zijn 2 verschillende gevolgen: sterfte en ziekte

  • Sterfte: zwaarlijvigheid is een van de meest afwendbare doodsoorzaken. Het kan de levensverwachting inkorten met 6 tot 7 jaar, en in ernstige gevallen met wel 20 jaar.
  • Ziekte: zwaarlijvigheid kan leiden tot lichamelijke, maar ook mentale en chronische ziektes, zoals hart- en vaatziektes, diabetes type 2, hypertensie, osteoartritis, obstructief slaapapneu, beroertes en bepaalde soorten kanker.

Waarom is zwaarlijvigheid een zaak van openbaar belang?

Fragment van de website van het Regionaal Kantoor van het WGO in Europa:

Zwaarlijvigheid en de daarmee gepaard gaande ziektes komen vaker voor in groepen met een lage sociaaleconomische status. Mensen met een lager inkomen eten doorgaans meer vlees, verzadigde vetten en suiker, en zij met een hoger inkomen meer fruit en groenten. Bovendien hebben armere bevolkingsgroepen meestal minder toegang tot sport- en fitnessfaciliteiten, wat hun lichaamsbeweging beperkt.

De kosten voor de maatschappij door onaangepaste voedingsgewoontes en levensstijlen en zwaarlijvigheid zijn enorm. Tot 6 % van de gezondheidskosten in de Europese Regio van de WGO is te wijten aan zwaarlijvigheid bij volwassenen. Bovendien is er ook nog een onrechtstreekse kost door het verlies van levens, productiviteit en inkomen, die minstens dubbel zo groot is.

In Spanje bijvoorbeeld, wordt de totale kostprijs van zwaarlijvigheid geschat op 2,5 miljard euro per jaar. Mensen die aan zwaarlijvigheid of een chronische ziekte lijden, zijn ook vaker afwezig van het werk door een slechte gezondheid. Tot slot moet ook rekening worden gehouden met andere sociale kosten, zoals slechte schoolprestaties en discriminatie op het werk.

*Source : OMS