Homepagina Landen België Methodiek Stap 4: Evaluatie Tweede enquêtes voor werknemers en restaurants (2010) Op Europees niveau

Op Europees niveau

In 2010 werd een tweede onderzoek uitgevoerd in een poging om de eerste fase van het project en het succes van de middelen te evalueren. Op dat moment had het project veel van zijn doelen bereikt. In elk land werden voedingsadviezen voor zowel de restaurants als de werknemers geformuleerd, en in elk land werden er gedurende het hele project communicatiemiddelen ontwikkeld. In de 28 maanden dat het project liep werden er meer dan 100 communciatie-initiatieven geïntroduceerd en geïmplementeerd. Het populairst was de website, die meer dan 66.600 keer werd bezocht tussen februari 2009 en mei 2011.

Naar schatting hadden de boodschappen van het project na 28 maanden zo’n vier miljoen werknemers en 195.000 restaurants bereikt.

De evaluatoren wezen erop dat er verschillende problemen met betrekking tot de onderzoeksenquêtes aanwezig waren. Vooral de enquêtes bleken erg lang te zijn omdat verschillende soorten nationale interventies moesten worden beoordeeld, wat mogelijk resulteerde in een lager responspercentage.

De resultaten en effecten op Europees niveau werden onderzocht door het onderzoekscentrum van het Institut Paul Bocuse.

De vragenlijsten hebben een minimum van 52.000 werknemers bereikt. Het is moeilijk te zeggen op welke manier het project een invloed heeft uitgeoefend op de keuze van werknemers voor evenwichtige voeding, omdat de algemene doelstelling was om deze doelgroep te sensibiliseren en te informeren rond het maken van gezondere keuzes. Een belangrijk resultaat van het onderzoek uit 2010 was echter dat 59% van de werknemers voorstander waren voor gezond eten tijdens de lunchpauze, wat betekent dat dit een belangrijke doelgroep blijft.

Wat de restaurants betreft, werden minstens 5.000 bedrijven bereikt via de enquêtes. Erg positief was dat meer dan 1.760 restaurants na enkele maanden bij het FOOD-restaurantnetwerk waren aangesloten volgend op de nationale aanbevelingen, ondanks het feit dat de maatregelen die gericht waren op het restaurantpersoneel, vrij laat in het project tot stand kwamen. Dat kort tijdsbestek kon ook de erg slechte resultaten inzake het bewustzijn bij restaurants in het tweede onderzoek verklaren (slechts 10% van de respondenten waren bekend met de doelstellingen van het project). Uit de resultaten bleek echter dat 51% van hen de waarde inzagen van het serveren van gezonde maaltijden.

Daarom is de blijvende steun van programma’s zoals FOOD is nodig om de vraag naar dit soort voeding/maaltijden van de klanten verder te vergroten en het aantal restaurants die dit aanbieden, te doen toenemen.

Naast de ontwikkeling en implementatie van de vele acties en middelen en de uitbouw van het FOOD-restaurantnetwerk, heeft het project een succesvol partnerschap tussen de openbare en particuliere sector tot stand gebracht.