Homepagina Landen België Methodiek Stap 4: Evaluatie Tweede enquêtes voor werknemers en restaurants (2010) In België

In België

Resultaten werknemersenquête

Ruim een kwart van alle enquêterespondenten uit alle zes de landen waren Belgisch (1.615 respondenten, bijna vier keer zoveel als het responspercentage van de vorige ronde in 2009). Dat is het grootste responspercentage uit elk van de zes landen (België, Tsjechië, Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden).
Minder dan de helft van alle werknemers die ondervraagd werden (het kleinste aanatl van alle landen) gaf aan een normaal gewicht te hebben. 37% van de respondenten (het grootste aantal van de zes landen) vonden zichzelf te zwaar.
De resultaten van de tweede enquëte stonden in contrast met de resultaten van de eerste enquête omdat ze het belang van de landspecifieke culturele context benadrukten.
Net zoals in alle andere landen betekende evenwichtige voeding voor de meerderheid van de werknemers "diverse voedingsmiddelen in een gematigde hoeveelheid en in een aangename omgeving". Een kleiner aantal respondenten koos voor de definitie "lekker eten en tegelijkertijd je gezondheid beschermen". Dat is een lichte wijziging ten opzichte van de resultaten van 2009, waarin beide definities bijna even vaak gekozen werden.
38% van de werknemers (vergeleken met 59,5% in 2009) kenden een programma dat gezonde of evenwichtige voeding promootte. 45% van degenen die er geen kenden, zou hierover graag meer informatie willen.

Figuur 5: attitude van werknemers ten aanzien van het veranderen van hun eetgewoonten

In de voorbije 12 maanden heeft 57% van de werknemers zijn manier van eten veranderd of overwogen om dat te doen. Van de 43% die antwoordden geen verandering te maken, gaf 14% aan dat ze de aanbevelingen voor gezond eten al opvolgden.

Over het algemeen gaven minder mensen aan een lunchpauze te nemen. 72% van de werknemers verklaarde elke dag een lunchpauze te nemen, vergeleken met 77,6% in 2009. Op dezelfde manier antwoordde 6% van de respondenten nooit een pauze te nemen, tegenover slechts 1,8% in 2009. De meeste werknemers die een lunchpauze nemen, kiezen er nog steeds voor om ofwel thuis te eten of hun eten mee te nemen van thuis.

Een van de redenen die de respondenten aangaven voor het thuis eten of het eten van zelfbereide maaltijden, was de prijs van uit eten gaan. Te weinig tijd om uit eten te gaan was een andere reden die 42% van de respondenten gaf, een stijging ten opzichte van de 31% in de vorige enquête. Het feit dat restaurantvoeding veel calorieën bevat, was de derde belangrijkste reden.

Net zoals de Italiaanse respondenten kiezen de Belgische werknemers die tijdens de lunchpauze op restaurant gaan, hun lunchplek op basis van de snelheid van de bediening, gevolgd door de prijs van de voeding. Een gevarieerd maaltijdaanbod en de voedingswaarde van de gerechten waren daarna de belangrijkste factoren. De keuze aan eten in het restaurant was toen nog de belangrijkste factor, ook al kozen iets minder respondenten ervoor dan in 2009, en 29,2% van de respondenten antwoordde "wat goed voor me is", tegenover 25,5% in 2009. In 2010 was de prijs echter beduidend belangrijker voor de respondenten.

Resultaten restaurantenquête

51 restaurants hebben de tweede enquête beantwoord, wat evenveel is als in 2009. Bijna twee derde van de respondenten waren mannen (het grootste aantal van alle zes de landen). 60,8% van de restaurants die aan de enquête deelnamen, bieden een speciaal lunchmenu aan.

De restauranthouders waren geïnteresseerd om hun kennis van gezond koken te vergroten. Ze hadden echter geen interesse om hun klanten voor te lichten en de werknemers waren evenmin vragende partij om informatie over voedingswaarden te geven in het restaurant.

De restauranthouders beweerden een groeiende interesse voor gezond eten te hebben vastgesteld bij hun klanten, hoewel dit verschijnsel niet significant genoeg was om hen ervan te overtuigen veranderingen aan te brengen in de gerechten die ze aanboden.

Het budget blijft het belangrijkste obstakel voor restaurants die hun bereidingswijzen willen veranderen. 15% van de restaurantshouders vindt dat ze al gezonde voeding aanbieden. 15% heeft in het voorbije jaar veranderingen aangebracht en 35% meer overweegt hun voedingsaanbod aan te passen. Die resultaten kunnen erop wijzen dat initiatieven die gericht zijn op restaurants, succesvol verandering teweegbrengen in de manier waarop restauranthouders over gezonde voeding denken.

Uit de resultaten van de tweede enquête blijkt dat Belgische werknemers steeds meer tijdsdruk ervaren tijdens de lunchpauze, en dat beïnvloedt hun gewoonten van het uit eten gaan. Minder werknemers nemen een lunchpauze en de meesten van hen nemen nog steeds eten van thuis mee naar kantoor. Ze beginnen echter na te denken over de gezondheid van hun voeding en verandering te brengen in hun eetgewoonten. Dat is ook een factor waarmee ze rekening houden wanneer ze het restaurant kiezen om te eten.

Positief was dat restauranthouders gemerkt hadden dat steeds meer mensen geïnteresseerd waren in gezonde voeding en dat ze hun kennis over gezond koken wilden vergroten.

Hopelijk blijft deze stijgende vraag naar gezonde voeding van werknemers verder toenemen en zal het fenomeen, zodra het merkbaar is, alle Belgische restauranthouders stimuleren om de aanbevelingen uit te voeren en de voeding die ze aanbieden te verbeteren.