Homepagina Wettelijke vermeldingen Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

U bent verbonden met de website www.food-programme.eu die tot doel heeft evenwichtige voeding te promoten.
De gebruiker die toegang heeft tot deze site verplicht zich kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en deze in acht te nemen.

Informatie van de editor

Deze website wordt geëdit door:
Edenred SA, Anonieme vennootschap met maatschappelijk kapitaal van 451 794 792 euro, ingeschreven in het handelsregister onder nr. RCS NANTERRE 493 322 978,
Maatschappelijke zetel: 166-180 boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff - Frankrijk.

Edenred

Immeuble Columbus
166-180, Boulevard Gabriel Peri
92245 Malakoff Cedex
France

Directeur publicatie: Nathalie RENAUDIN

Informatie over webhost:

De hosting van deze website wordt verzorgd door:

PHPNET
3 rue des pins
38100 GRENOBLE
Email : support@phpnet.org
Tel : (+33) 04 82 53 02 10
Fax : (+33) 04 38 12 86 48

Privacy en gegevensbescherming

De gebruiker van deze website is in kennis gesteld dat de persoonlijke gegevens die hij misschien op formulieren op de site vermeldt, nodig zijn om aan zijn verzoek te kunnen voldoen en kunnen daartoe automatisch worden verwerkt. Conform de wet inzake privacy en gegevensbescherming beschikt de gebruiker over een recht op inzage, rectificatie en verwijdering van diens persoonlijke gegevens.
Om uw recht uit te oefenen, kunt u schrijven naar:

EDENRED
Direction Communication Internationale
Immeuble Columbus
166-180, Boulevard Gabriel Peri
92245 Malakoff Cedex
Tél : +33 (0)1 74 31 75 00

Auteursrechten / Copyright

De presentatie en ieder van de elementen, inclusief de naam van het domein, de merken, logo’s, merknamen, tekeningen, illustraties, foto’s, teksten, grafieken en andere op deze website voorkomende bestanden, zijn beschermd door de van kracht zijnde wetgeving inzake intellectuele eigendom, en behoren toe aan Edenred SA of zijn het voorwerp van toestemming voor toepassing.

Geen enkel element van de Site mag geheel of gedeeltelijk en op welke manier dan ook worden gekopieerd, verveelvoudigd, gewijzigd, opnieuw worden geëdit, geupload, vervormd, doorgegeven of verdeeld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edenred SA met uitzondering van strikt gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële en privédoeleinden, zonder wijziging van de huidige elementen op de site.

De hiernavolgende vermelding dient met name zichtbaar te zijn op iedere geautoriseerde kopie van de gehele of een gedeelte van de inhoud van de Site: "©Copyright Edenred SA". De foto’s op de Site zijn niet contractueel bindend."

Ieder ander gebruik van de site of van de elementen waarvoor niet uitdrukkelijk toestemming is gegeven, vormt een schending van de rechten van Edenred SA en kan als vervalsing worden bestraft bij artikelen L355-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Fotokrediet

De op de website afgebeelde foto’s zijn niet contractueel bindend

Fotokrediet:

- © Copyright photothèque Edenred (Jupiter)
- (Zweden) Tina Sundman - Edenred - 105 40 Stockholm - Liljeholmsstranden 3, Stockholm - Växel:08 681 81 00 - Direkt: 08 556 116 23
- (Tsjechië) Martin Svozílek - Na Kopečku 3 - 180 00 Praha 8 - Identificatienr.: 717 22 378 - Tel: +420 776 855 114 - E-mail: m.svozilek@seznam.cz
- (Italië) Andrea Boscardin - http://www.andreaboscardin.com - info@andreaboscardin.com
- (Frankrijk) Michel Fainsilber - 06.09.13.14.78 – michel@fainsilber.fr
- (Spanje) Fernando Sauce – Informagen - foto@informagen.net

Aansprakelijkheid

Alle via deze website toegankelijke informatie wordt in oorspronkelijke staat geleverd. Edenred geeft geen enkele waarborg, noch expliciet noch impliciet, en stelt zich in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie.
Edenred behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk willekeurig moment te wijzigen, met name tijdens het updaten van deze site.
Edenred kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, noch direct noch indirect, voortkomend uit informatie vermeld op deze site.
De gebruiker verplicht zich geen enkele informatie op deze site door te geven die een civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan doen ontstaan en verplicht zich in dat opzicht geen onrechtmatige of lasterlijke informatie, of informatie strijdig met de openbare orde, via deze site te verspreiden.

Edenred stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en gecontroleerde informatie en/of hulpmiddelen te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, niet-beschikbaarheid van informatie en/of virussen op zijn site.

Cookies

Wij maken gebruik van een analytisch hulpmiddel voor websites dat ons een verzameling gegevens en een follow-up van de activiteiten op onze sites verschaft. Tijdens uw bezoek aan onze site, gebruiken we cookies om anonieme informatie over uw activiteiten op de Website, te volgen en te ontvangen. Dankzij het analytisch hulpmiddel kunnen we uw online bezoek verbeteren en onze websites gebruiksvriendelijker maken. Het wordt in geen geval gebruikt om persoonlijke informatie over u in te zamelen en wordt nooit in verband gebracht met uw gebruikersprofiel als u zich hebt ingeschreven voor onze site.

U kunt de registratie van cookies weigeren door de browser van uw computer daartoe te configureren.

Hyperlink

De creatie van hyperlinks naar de site www.food-programme.eu is onderworpen aan voorafgaande schriftelijke toestemming van Edenred, editor van deze website. Voor een verzoek hiertoe, kunt u een bericht versturen via de rubriek: Contact.

Websites die door entiteiten worden geëdit die niet tot de Edenred Groep behoren en een hyperlink hebben op deze site, staan niet onder toezicht van Edenred. Deze laatste stelt zich dientengevolge niet aansprakelijk voor hun inhoud. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik.

De aanwezigheid op deze site van een hyperlink die verwijst naar een andere site, vormt in geen geval een validatie van deze site of de inhoud ervan, door Edenred.

Berichten

Voor opmerkingen over de werking van de site kunt u een bericht sturen via de rubriek Contact.

Belangrijk

De berichten die u via internet verstuurt kunnen op het netwerk worden onderschept. Tot het moment waarop de berichten ons bereiken, kan de vertrouwelijkheid niet worden gewaarborgd.