Prima pagină Despre Alimentaţia din 2009 până astăzi Program - 2012

Program - 2012

Programul FOOD s-a încheiat oficial pe 30 aprilie 2011, dată prevăzută în contractul de cofinanţare cu Comisia Europeană. Cu toate acestea, partenerii au luat deja decizia importantă de a depune eforturi în continuare pentru a prelungi perioada proiectului. Având în vedere rezultatele şi calitatea instrumentelor dezvoltate într-o perioadă de 28 de luni, FOOD a fost transformat într-un program pe baza principiilor şi obiectivelor similare cu cele din proiectul-pilot.

Pe 14 decembrie 2011, 23 de parteneri au semnat noul Acord de consorţiu care stabileşte principalele acţiuni şi structura programului şi care permite o posibilitate mai mare de dezvoltare a unor noi abordări la nivel naţionale, respectând în acelaşi timp dinamica europeană a schimbului de cunoştinţe şi rezultate.

Planul de continuare a FOOD sub formă de program are ca obiectiv dezvoltarea acestuia în ţări noi şi cu parteneri noi. În urma Republicii Slovace în februarie 2011 și a Portugaliei în 2012, Consorțiul este, prin urmare, încântat să primească o nouă țară în 2015: Austria. Ministerul sănătăţii din Austria şi filiala naţională Edenred se alătură programului.

Scurtă descriere a programului:

 • Axele complementare ale ofertei și ale cererii rămân în centrul acțiunii întreprinse în cadrul programului. Dezvoltarea rețelei de restaurante care pun în aplicare recomandările FOOD este, în special, una dintre prioritățile țărilor.
 • Utilizarea instrumentelor create ca parte a proiectului este, de asemenea, un avantaj. Aceste instrumente au fost evaluate în 2010.
 • Programul este punctat de evaluarea mesajelor și a instrumentelor datorită:
  • barometrelor anuale, astfel încât rezultatele privind obiceiurile alimentare în timpul zilei de lucru să poată fi comparate cu exactitate
  • chestionarelor scurte, specifice fiecărei țări, destinate restaurantelor și angajaților
  • izitelor misterioase la restaurante din rețeaua FOOD pentru a verifica respectarea recomandărilor.
 • Reuniunile naționale vor avea loc cel puțin o dată sau de două ori în fiecare țară pentru a lansa chestionare, a strânge rezultate și pentru a lua noi decizii în strategia națională.
 • În cele din urmă, o adunare generală la care vor participa toți partenerii, va avea loc o dată pe an. Aceste întâlniri sunt vitale pentru a lansa noi procese dinamice, împărtășite în toate țările, și pentru a face schimb de idei.