Úvodná stránka Barometers Slovensko Reštaurácie Pozorovanie záujmu zákazníkov

Pozorovanie záujmu zákazníkov

52 % slovenských reštaurácií zaznamenalo v roku 2016 zvýšený dopyt stravníkov po vyváženej/zdravej strave. Toto percento sa v období daných 5 rokov zvyšovalo, čo odráža zvyšujúci sa dopyt po zdravej strave, ktorá bola zaznamenaná na strane zamestnancov.