Úvodná stránka Barometers Slovensko Reštaurácie Úroveň poznatkov/záujmu o vyváženú stravu

Úroveň poznatkov/záujmu o vyváženú stravu

60 % slovenských reštaurácií v roku 2016 vyhlásilo, že majú strednú úroveň poznatkov o vyváženej strave a mohli by sa dozvedieť viac. Bolo to viac ako európsky priemer, ktorý bol 56 %. 28 % reštaurácií vyhlásilo, že majú vysokú úroveň poznatkov o danej téme, čo sa blížilo k európskemu priemeru 33 %. Počet reštaurácií, ktoré vyhlásili, že by sa mohli dozvedieť viac o vyváženej strave, za 5 rokov používania FOOD barometrov vzrástol, čo odzrkadľuje ich narastajúci záujem o vyváženú stravu.