Úvodná stránka Barometers Slovensko Zamestnanci Frekvencia obedov a zvyky

Frekvencia obedov a zvyky

V roku 2016 malo 81 % slovenských zamestnancov obed každý deň. Je to viac ako európsky priemer (71 %). Toto číslo zostalo vysoké a nemenilo sa 5 rokov.

V roku 2016 mali slovenskí zamestnanci zvyčajne na obed hlavne varené jedlo (52 %) alebo doma pripravené jedlo (39 %). Tieto čísla zostali viac-menej konštantné 5 rokov počas používania FOOD barometrov s miernym zvýšením konzumácie kompletného vareného jedla.