Úvodná stránka Barometers Slovensko Zamestnanci Kritériá na výber obeda

Kritériá na výber obeda

43 % slovenských zamestnancov sa v roku 2016 rozhodovalo podľa vyváženej stravy, čo bolo druhé najčastejšie volené kritérium po tom, čo chceli v danej chvíli (76 %). Podľa ceny sa rozhodovalo 41 % slovenských zamestnancov a podľa ponuky dňa alebo špeciality reštaurácie 37 %.

Tento pomer bol taký vysoký prvý raz po niekoľkých rokoch stagnácie na čísle okolo 16 – 19 %, čo poukázalo na rastúci záujem slovenských zamestnancov o vyváženú stravu.