Úvodná stránka Barometers Slovensko Zamestnanci Kritériá na výber reštaurácie v pracovný deň

Kritériá na výber reštaurácie v pracovný deň

Pri výbere reštaurácie brali slovenskí zamestnanci do úvahy ako dôležité alebo veľmi dôležité praktické kritériá spojené s pracovnými obmedzeniami, ako rýchla obsluha (88 %) a blízkosť reštaurácie k pracovnému miestu (79 %). Prostredie reštaurácie muselo byť príjemné (83 %), servírované jedlo muselo byť cenovo dostupné/lacné (72 %) a reštaurácia musela používať lokálne vyprodukované alebo sezónne potraviny (61 %). Pre slovenských zamestnancov bola tiež dôležitá pitná voda, ktorá musela byť servírovaná zadarmo (63 %).

Veľmi vysoký počet slovenských zamestnancov (79 %) považoval nutričnú hodnotu servírovaných jedál za dôležitú alebo veľmi dôležitú pri výbere miesta na obed. Je to trochu vyššie číslo ako európsky priemer, ktorý bol v roku 2016 77 %. Toto číslo zostalo pomerne vysoké a nemenilo sa 5 rokov.