Úvodná stránka Krajiny Slovensko Metodológia Krok 1: Výskum a znalosti Krok 1: Výskum a znalosti

Krok 1: Výskum a znalosti

Keď sa dvaja národní partneri rozhodli implementovať program FOOD v SR, zhodli sa na nevyhnutnosti rýchleho konania, no zároveň zachovania striktnej kvality. Z tohto dôvodu sa prvý krok, menovite súpis existujúcich programov a prieskum (kvalitatívny aj kvantitatívny), neuskutočnil na Slovensku. Využívajúc súčasné zdravotné údaje poskytované Úradom verejného zdravotníctva mohli partneri odštartovať projekt definovaním špecifických národných odporúčaní a navrhnutím komunikačnej stratégie zameranej na dve hlavné cieľové skupiny.
Miestni partneri využili štúdie, ktoré rozpracovalo šesť pôvodných skúšobných krajín, na plánovanie odkazov a nástrojov.