Úvodná stránka Pridružení partneri Belgicko Ministerstvo zdravotníctva Belgicka (SPF SP)

Pridružení partneri

Ministerstvo zdravotníctva Belgicka (SPF SP)

http://www.monplannutrition.be

  • Belgicko
  • FOOD programme
  • FOOD project

National Food and Health Plan (Národný plán zdravých potravín a životného štýlu) v Belgicku je medzirezortný projekt, ktorého cieľom je presadzovať u širokej populácie lepšie stravovacie návyky a vyššiu fyzickú aktivitu. NFHP je otvorený program, v ktorom sa môžu všetky zainteresované strany angažovať v rôznych tematických skupinách – organizácie spotrebiteľov, potravinársky priemysel, distribučný sektor, univerzity atď. … môžu prichádzať s odporúčaniami smerujúcimi k naplneniu stanovených cieľov. Výsledkom je úžasná zbierka aktivít od osvetových akcií cez zlepšenie ponuky, či dôležitý výskum až po nástroje na riešenie tohto pálčivého problému, určené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Tieto aktivity sa týkajú rozmanitých tém, ako je znižovanie obsahu soli v jedlách, dojčenie, podvýživa u seniorov, propagácia vyššieho podielu ovocia a zeleniny v potrave a množstvo ďalších…