Úvodná stránka Pridružení partneri Belgicko CIRIHA

Pridružení partneri

CIRIHA

http://www.ciriha.org/

  • Belgicko
  • FOOD programme
  • FOOD project

CIRIHA je skratka pre Information and Research Center about Food Intolerances and Hygiene (Informačné a výskumné stredisko pre potravinovú intoleranciu a hygienu). Ústredie organizácie sídli v Bruseli, v oddelení dietetiky a aplikovanej výživy Inštitútu Arthura Haulota. Od 9. marca 1999 ich uznáva riadiaca rada Vysokej školy Lucia de Brouckère. CIRIHA realizuje výskum negatívnych reakcií na potraviny a kardiovaskulárnych chorôb. CIRIHA sa postupne profiluje ako centrum poskytujúce poradenstvo v oblasti negatívnych reakcií na potraviny, hygieny potravín a praktickej výživy. Jej cieľom je poskytovať zdravotníkom, nemocničnému personálu, ale aj podnikateľskému svetu a najširšej verejnosti pomoc v podobe poradenstva, informácií a vzdelávania.