Úvodná stránka Pridružení partneri Francúzsko Paul Bocuse Institute (IPB)

Pridružení partneri

Paul Bocuse Institute (IPB)

http://www.institutpaulbocuse.com/

  • Francúzsko
  • FOOD project

Inštitút Paula Bocusea je škola špecializujúca sa na oblasť pohostinstva, reštauračných služieb a kulinárstva, ktorej aktivity zasahujú aj do iných oblastí. Nedávno otvorila výskumné stredisko, ktorého cieľom je vrátiť jedlu jeho dobré meno a vytvoriť novú víziu stravovania. V spolupráci s Centre de Recherche en Nutrition Humaine (CRNH – Výskumné centrum pre stravovanie) a univerzitami zasahuje odborne do celého množstva oblastí, ako je výživa, kulinárstvo, someliérstvo, sociológia, psychológia, lingvistika, umenie stolovania, dizajn, marketing, správanie spotrebiteľov, ekonómia a ďalšie. Ťažisko činnosti výskumného strediska spočíva v študovaní výživy a stravovacích návykov s dôrazom na tri základné témy: vychutnávanie, zdravie a ekonomika.