Úvodná stránka Pridružení partneri Portugalsko Generálne riaditeľstvo pre zdravie

Pridružení partneri

Generálne riaditeľstvo pre zdravie

http://www.dgs.pt/

  • Portugalsko
  • FOOD programme

Úlohou Generálneho riaditeľstva pre zdravie (DGS) je koordinovať propagáciu zdravia a prevencie chorôb, stanovovať technické podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a jej kvality a taktiež zaistiť zriadenie a zavádzanie národného programu zdravia a rozvíjať medzinárodné vzťahy portugalského Ministerstva zdravotníctva.