Úvodná stránka Pridružení partneri Španielsko Nadácia pre stravovanie stredomorského typu (FDM)

Pridružení partneri

Nadácia pre stravovanie stredomorského typu (FDM)

http://www.fdmed.org

  • Španielsko
  • FOOD programme
  • FOOD project

Nadácia pre stravovanie stredomorského typu (FDM) je nezisková organizácia s vedeckou a kultúrnou náplňou, ktorú v roku 1996 založilo Združenie pre rozvoj stravovania stredomorského typu. Jej hlavným cieľom je chrániť tisícročné dedičstvo obyvateľov stredomorskej oblasti. Vedci poukázali na to, že tento životný štýl je prínosom pre zdravie a blaho ľudí. Nadácia okrem toho prispieva k zachovaniu udržateľného poľnohospodárstva a k ochrane životného prostredia.

Nadáciu pre stravovanie stredomorského typu tvorí dozorná rada, ktorá zahŕňa organizácie verejnej správy, ako aj združenia a spoločnosti. Má medzinárodný vedecký výbor, ktorému predsedá Lluís Serra Majem, predseda nadácie.