Úvodná stránka Pridružení partneri Spolupracujúci partneri City University of London – Martin Caraher

Pridružení partneri

City University of London – Martin Caraher

http://www.city.ac.uk

  • Spolupracujúci partneri
  • External Advisory Board
  • FOOD programme
  • FOOD project

Centrum pre potravinovú politiku sa zameriava na pochopenie toho, ako verejná politika ovplyvňuje jedlo – to, čo ľudia jedia, spôsob dopestovania, spracovania, distribúcie a konzumácie. Má široký záber – od pestovania až po konzumáciu. Zaujíma sa o vplyv dodávateľského potravinového reťazca na ľudské / verejné zdravie, životné prostredie, sociálnu spravodlivosť a verejné blaho.

Martin pôsobí ako docent v Centre pre potravinovú politiku na City University. Zaoberal sa prevažne otázkami, ktoré sa týkajú nedostatku potravín, zručnosti vo varení, udržateľnej dodávky miestnych potravín, úlohy trhov a družstiev v oblasti podpory zdravia, poľnohospodárskych trhov, oblastí bez prístupu k potravinám a prístupu k potravinám, sústreďovania maloobchodného predaja a globalizácie.