Úvodná stránka Pridružení partneri Spolupracujúci partneri Euro-Toques international

Pridružení partneri

Euro-Toques international

http://www.euro-toques.org/

 • Spolupracujúci partneri
 • FOOD project

Euro-Toques International (ETI), Európske spoločenstvo šéfkuchárov združuje viac ako 4000 európskych kuchárov a šéfkuchárov v Európe a vo svete.

Čo chceme ?

Chceme, aby nás európske inštitúcie uznávali ako zodpovedné subjekty z hľadiska:

 • ochrany kvality a chute potravín,
 • podpory know-how odborníkov na potraviny,
 • zjednodušenia výmeny medzi šéfkuchármi po celej Európe,
 • udržiavania kultúry a kulinárskych tradícií,
 • zvýšenia povedomia spotrebiteľov prostredníctvom vzdelávania a správnych stravovacích návykov,
 • podpory zdravia prostredníctvom zaistenia zdravej výživy, pokiaľ ide o chemické prísady v potravinách a podporu prirodzených, sezónnych kombinácií,
 • neexperimentovania prostredníctvom nových metód, ktoré vedú k vzniku zdravotného rizika alebo zmene chuti potravín,
 • presadzovania správneho označovania a poskytovania informácií s cieľom poskytnúť spotrebiteľom relevantné informácie potrebné na uskutočnenie zodpovedného výberu,
 • ochrany európskeho kulinárskeho dedičstva a jeho rozmanitosti, pôvodu a typickosti.