Úvodná stránka Pridružení partneri Spolupracujúci partneri Generalitat de Catalunya

Pridružení partneri

Generalitat de Catalunya

http://www.gencat.cat/

  • Spolupracujúci partneri
  • FOOD project

Vláda Katalánska vykonáva prostredníctvom svojho Ministerstva zdravotníctva právomoci v oblasti verejného zdravia, a to v nasledujúcich sférach: organizácia, plánovanie, rozhodovanie, regulácia a vykonávanie opatrení a činností zameraných na udržanie, ochranu a podporu verejného zdravia vo všetkých sférach, vrátane zdravia a výživy na pracovisku. Hlavným cieľom Ministerstva zdravotníctva je podporovať a chrániť verejné zdravie pomocou politík a integrálneho prístupu zameraného na zlepšenie zdravých stravovacích návykov a pravidelné vykonávanie fyzickej aktivity v kultúrnom kontexte stredomorského životného štýlu, ktorý uľahčuje samostatnosť ľudí.