Úvodná stránka Pridružení partneri Spolupracujúci partneri Prevent – Move Europe (Európa v pohybe)

Pridružení partneri

Prevent – Move Europe (Európa v pohybe)

http://www.enwhp.org

  • Spolupracujúci partneri
  • External Advisory Board
  • FOOD programme
  • FOOD project

Move Europe (Európa v pohybe) je kampaň zameraná na podporu zdravia na pracovisku a konkrétne na tabak, stravu, telesnú aktivitu a stres. Cieľom kampane Move Europe je podnietiť spoločnosti a organizácie, aby investovali do programov podpory zdravia a prijali ciele zamerané na zlepšenie zdravia a životného štýlu svojich zamestnancov. Ide o iniciatívu Európskej siete pre podporu zdravia na pracovisku (www.enwhp.org).

V Belgicku túto kampaň realizuje a podporuje Prevent, národný kontaktný úrad ENWHP.

Vo Francúzsku je to Anact, národný kontaktný úrad ENWHP.