Úvodná stránka Pridružení partneri Švédsko Karolínsky inštitút (KI)

Pridružení partneri

Karolínsky inštitút (KI)

http://ki.se/

  • Švédsko
  • FOOD project

Karolínsky inštitút (Karolinska Istitutet) je jednou z najväčších lekárskych univerzít v Európe a je takisto najväčším švédskym centrom zdravotníckeho vzdelávania a výskumu. Cieľom inštitútu je zlepšovať zdravie ľudstva prostredníctvom vzdelávania a výskumu. Karolínsky inštitút prispieva k zlepšovaniu ľudského zdravia prostredníctvom výskumu, osvety a informácií. Nobelova nadácia každoročne v sídle inštitútu udeľuje Nobelovu cenu v odbore fyziológie alebo medicíny.

Fakulta biológie a výživy realizuje výskum, poskytuje vzdelanie v oblasti lekárskej vedy a ponúka medzinárodné pracovné prostredie. Pracuje v nej asi 400 vedcov, študentov a administratívnych a technických pracovníkov z rôznych krajín. Väčšina výskumných projektov sa navyše realizuje v kontexte národnej a medzinárodnej spolupráce.