Úvodná stránka Pridružení partneri Taliansko Univerzita v Perugii (UP)

Pridružení partneri

Univerzita v Perugii (UP)

http://www.unipg.it/

  • Taliansko
  • FOOD programme
  • FOOD project

Univerzita v Perugii patrí nielen medzi najuznávanejšie univerzity v Taliansku, ale radí sa aj medzi najprestížnejšie inštitúcie na európskej úrovni. Dokazujú to nielen výsledky, ktoré dosahuje v oblasti vedeckého výskumu, ale aj rozsah ponúkaných akademických programov. Univerzita má tri výskumné strediská medzinárodného významu a celý rad národných vedeckých zariadení. Taktiež vedecky spolupracuje s ďalšími európskymi, americkými, japonskými, čínskymi a indickými univerzitami. Jej dvadsaťdeväť fakúlt sa intenzívne zaoberá propagáciou a vývojom, čo zaručuje potrebnú kvalitu i kvantitu pre vedecký výskum.

Sekcia Verejného zdravia a experimentálne stredisko zdravotnej osvety CSESi sa podieľa na výskume a vývoji v oblasti verejného zdravia od roku 1928. Táto inštitúcia poskytuje magisterské štúdium v oblasti zdravotníckeho vzdelávania, v súčasnosti sa tento program nazýva Podpora zdravia a zdravotné vzdelávanie. Je členom medzinárodného združenia na podporu zdravia a zdravotníckeho vzdelávania a od roku 1996 je partnerom Európskej siete na podporu zdravia na pracovisku. Dr. Giuseppe Masanotti je poradcom Národného inštitútu ochrany zdravia pri práci v oblasti podpory zdravia na pracovisku. Inštitút je rovnako aj poradným orgánom kraja Umbria a Ministerstva zdravotníctva v oblasti predpisov verejného zdravia, najmä čo sa týka osvety zameranej na podporu zdravia.